ABOUT US

บริษัท ศรีธณมิตร จำกัด พร้อมให้บริการด้านทาสี, ซ่อมรอยร้าว, อุดรอยร้าว ทากันซึม
ยิงซิลิโคน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ปรับปรุง ซ่อมพื้นหลังคา
รวมทั้ง การรับเหมา ซ่อมแซมภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดมากกว่า 13 ปี
จากประสบการณ์ของทีมงานและผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่
ความรวดเร็วในด้านการบริหารจึงให้บริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
BEST QUALITY SERVICES คือ หัวใจในการทำงานของทีมงานทุกคน
บริษัท ศรีธณมิตร จำกัด
454/298 ซอยลาดพร้าว 87(จันทราสุข)
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
T : +66 (0) 2-932-1100
M : +66 (0) 84-234-5182
F : +66 (0) 2-932-0077
W : https://www.srithanamit.com/
E : admin@srithanamit.com, seree911@hotmail.com

    โทรปรึกษาฟรี